Cloddwr Amffibious

  • Amphibious Excavator

    Cloddwr Amffibious

    Gelwir cloddwr amffibaidd hefyd yn gloddwr arnofiol, sydd wedi'i gynllunio'n arbennig i weithredu'n effeithiol ar afonydd, llynnoedd corsiog, camlesi ac ardaloedd adfer pyllau setlo. Mae gennym dîm proffesiynol i ddylunio a modelau wedi'u teilwra o ansawdd uchel ac amlbwrpas o gloddwyr amffibiaidd ar gyfer pob brand mawr o gloddwyr sy'n amrywio o 5 i 50 tunnell. Gall tîm Bonovo gynnig gwahanol atebion prosiect gan gynnwys pwmp carthu, cerdded yn bell, platfform llwytho, cwch cychod adrannol a breichiau estynedig.