ARM TELESCOPIG

  • TELESCOPIC ARM

    ARM TELESCOPIG

    Gelwir Braich Telesgopig Bonovo hefyd yn fraich gasgen. Mae'r rhan gyntaf yn gorff sefydlog, mae'r gweddill yn gyrff symudol. Mae'r holl gyrff symudol wedi'u gosod yn y corff sefydlog. Defnyddir y silindr strôc i ymestyn neu dynnu'n ôl, fe'i defnyddir yn gyffredinol ar gloddwyr ar gyfer pyllau dwfn neu weithrediadau uchder uchel.